Ngân hàng Agribank Uông Bí

17:11:32  25/05/2015

 

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc NHNo & PTNT thành phố Uông Bí tại Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh được đầu tư xây dựng với mục tiêu:

 

          - Tạo ra diện mạo kiến trúc công trình phù hợp với kiến trúc của tổng thể công trình, phù hợp với kiến trúc hiện đại và cảnh quan xung quanh.

          - Khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của NHNo & PTNT Thành phố Uông Bí cũng như NHNo Tỉnh Quảng Ninh trên thị trường, trong ngành, trong khu vực, tạo tiền đề để NHNo & PTNT Tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

          Công trình gồm 2 khối nhà: Trụ sở làm việc cao 5 tầng với tổng diện tích sử dụng các phòng là 1.950m2, gồm 25 phòng làm việc. Nhà phụ trợ 3 tầng diện tích sàn là 217m2, tầng 1 bố trí nhà bếp, tầng 2 và tầng 3 làm phòng nghỉ.

  • Cọc Tròn
  • Cống ống
  • Cống hộp
  • Cống hộp

Liên hê