<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 tham gia giải bóng đá "Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022"

Chiều ngày 18/8/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 tham gia giải bóng đá "Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022".
Thư điện tử