A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 15/6/2018, Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm tổ chức tại trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An – TP.Hải Phòng. Đại hội hân hạnh đón tiếp tất cả các cổ đông của Công ty và đặc biệt có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn An - UVHĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP.

Đại hội có sự tham dự của 36 cổ đông, chiếm 89,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2017 - kế hoạch SXKD năm 2018; thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo của Ban kiểm soát và một số nội dung khác.

Tại đại hội, Ông Vũ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017. Trong năm vừa qua, dưới sự quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy điều hành đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo các công trình xây lắp, Nhà máy sản xuất, thi công đạt tiến độ, đảm bảo các yêu cầu của chủ đầu tư, khẳng định được thương hiệu của Công ty. Thực hiện tốt công tác thị trường, đặc biệt công tác đấu thầu dự án, nắm bám, rà soát khả năng, nhu cầu của từng vùng thị trường; tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính; công tác quản trị đi vào nề nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD.

Trong năm 2018, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, với mục tiêu kế hoạch là duy trì ổn định và từng bước tăng trưởng, nâng cao hiệu quả SXKD với lĩnh vực chính là xây lắp và phát huy ngành nghề truyền thống các sản phẩm công nghiệp.

Ông Vũ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 phát biểu tại Đại hội

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Ông Lê Đức Tuấn - UVHĐQT-Giám đốc Công ty, năm 2017 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 287,536 tỷ đồng. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội cổ đông thông qua, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu đạt 307 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Tuấn - UVHĐQT-Giám đốc công ty phát biểu tại Đại Hội

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công ty sẽ tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả, chất lượng SXKD ngày một tốt hơn theo nhu cầu của khách hàng và đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Các đại biểu tiến hành nghi lễ chào cờ

Đoàn Chủ Tịch gồm Ông Phạm Đức Thăng; Ông Vũ Quý Hải; Ông Lê Đức Tuấn (từ trái qua phải)

Điều hành Đại hội

Ông Vũ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 tặng hoa cho UVHĐQT & UVBKS được bổ sung trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bà Hoàng Thị Thanh Ngọc - UVBKS; Ông Nguyễn Đức Long - UVHĐQT; Ông Vũ Văn Nga - UVHĐQT (Từ trái qua phải)

HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thư điện tử