Công ty cổ phần Tập đoàn 202 được chuyển đổi từ Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 tiền thân là nhà máy bê tông đúc sẵn được thành lập vào ngày 13 tháng 7 năm 1961 theo quyết định số 700 /QĐ-BKT của Bộ kiến trúc (nay là Bộ xây dựng).
   Năm 1972 Bộ Xây dựng sát nhập Nhà máy bê tông đúc sẵn Hải Phòng với Công ty kiến trúc Hải Phòng thành Công ty xây dựng 16 (nay là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP).
   Đến tháng 3 năm 1996 được sát  nhập với Xí nghiệp Xây dựng 202 thành lập năm 1958 thành Công ty Bê tông và Xây dựng.
   Tháng 11 năm 2004 chuyển đổi Công ty Bê tông và Xây dựng thành Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 theo quyết định số 1797/QĐ-BXD ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ Xây dựng.
   Tháng 7 năm 2020 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chuyển đổi Công ty cổ phần Bạch Đằng sang Công ty cổ phần Tập đoàn 202.
   Gần 60 năm phát triển, Công ty chúng tôi là một Doanh nghiệp có uy tín trên thị trường với sự liên tục cải tiến cập nhật Hệ thống quản lý, đổi mới chính sách chất lượng. Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Chúng tôi luôn tin vào khả năng, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng và uy tín của Công ty với các Đối tác. Chúng tôi hy vọng sẽ là một đối tác tin cậy của tất cả các Quý khách hàng./.
Cam kết của chúng tôi với Khách hàng là:
                                              “An toàn, chất lượng, tiến độ, mang niềm tin đến với khách hàng”.