A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ T5/2019

Công ty CP Bạch Đằng 5 đang cần tuyển gấp những vị trí sau:

1. Trưởng ban kiểm soát: 01 người
• Mô tả công việc:
- Thực hiện chương trình kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện các sai sót về số liệu báo cáo;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ về công tác hạch toán kế toán, công tác tài chính của Công ty theo quу định;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và quу trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo Hội đồng quản trị;
- Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Ƭổ chức và phối hợp với với các bộ phận có liên quan, kiểm tra công tác hạch toán kế toán, phát hiện các dấu hiệu sai phạm khi có quyết định củɑ Hội đồng quản trị;
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trường Đại học Kinh tế quốc dân/Học viện Tài chính các ngành liên quan Kiểm toán, Tài chính, Kế toán;
- Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nam giới);
- Tuổi đời: Không quá 40 tuổi;
- Có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực liên quan ít nhất 5 năm;
- Nắm rõ các nguyên tắc, chế độ hạch toán kế toán theo ρháp luật quy định; 
- Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn;
- Có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực công việc.
2. Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật: 01 người
• Mô tả công việc:
- Quản lý tiến độ, chất lượng, lập hồ sơ đấu thầu, mời thầu;
- Thanh toán khối lượng hoàn thành công trình/dự án:
- Theo dõi, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện công trình/dự án; 
- Hướng dẫn, kiểm soát quá trình thực hiện lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công, hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình/ dự án;
- Kiểm tra, xác nhận chất lượng, khối lượng công việc làm cơ sở trình Lãnh đạo phê duyệt thanh toán các hợp đồng do Công ty ký với Chủ đầu tư và các hợp đồng giao thầu phụ, 
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông - Vận tải khối chuyên ngành Kinh tế - kỹ thuật. 
- Giới tính: Nam
- Tuổi đời: không quá 40
- Có ít nhất (05) năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/Phó phòng lĩnh vực thi công công trình, Quản lý dự án xây lắp.
- Có kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập dự toán, dự án đầu tư, soạn thảo các văn bản giấy tờ pháp lý liên quan.
- Có kiến thức tốt về các ứng dụng: AUTOCAD, G8 và các phần mềm thông dụng khác. 
- Khả năng về giao tiếp, đọc, viết và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực công việc.
3. Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 người
• Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch, thiết kế và triển khai bản vẽ chi tiết
- Bóc tách bản vẽ, làm hồ sơ dự toán, quyết toán công trình
- Tính toán kết cấu, triển khai bản vẽ xây dựng
- Thuyết trình kỹ thuật về thiết kế kết cấu
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông - Vận tải khối chuyên ngành Kinh tế - kỹ thuật;
- Giới tính: Nam
- Tuổi đời: không quá 35
- Có ít nhất (05) năm kinh nghiệm ở lĩnh vực thi công công trình, Quản lý dự án xây lắp.
- Có kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập dự toán, dự án đầu tư, soạn thảo các văn bản giấy tờ pháp lý liên quan.
- Có kiến thức tốt về các ứng dụng: AUTOCAD, G8 và các phần mềm thông dụng khác. 
- Khả năng về giao tiếp, đọc, viết và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực công việc.
4. Kỹ sư Trắc đạc: 01 người
• Mô tả công việc
- Đo đạc, triển khai, kiểm tra các dự án liên quan đến chuyên ngành trắc đạc theo hồ sơ thiết kế đã được phê;
- Sử dụng các thiết bị liên quan đến công việc trắc đạc thành thạo;
- Làm hồ sơ nghiệm thu với tư vấn giám sát, chủ đầu tư; 
- Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan trong việc triển khai thi công của Dự án; 
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo. 
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trường Đại học Mỏ địa chất, Tài nguyên Môi trường chuyên ngành trắc địa; hoặc các trường đại học kỹ thuật khác tương đương; 
- Giới tính: Nam;
- Tuổi đời: Không quá 40 tuổi;
- Có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực liên quan ít nhất 5 năm;
- Có kinh nghiệm xử lý tình huống, kỹ thuật trong quá trình thi công;
- Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn;
- Khả năng về đọc, hiểu văn bản bằng tiếng Anh;
- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực trong công việc;
5. Kế toán tổng hợp: 02 người
• Mô tả công việc:
- Có chuyên môn về công việc kế toán tổng hợp trong ngành xây dựng
- Tham mưu cho Kế toán trưởng trong công tác quản lý, hạch toán kế toán phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc thù của Công ty;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; 
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng;
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trường Đại học kinh tế quốc dân/Học viện Tài chính chuyên ngành 
Kế toán và Tài chính;
- Giới tính: Nam/Nữ;
- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi;
- Có ít nhất (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên đã làm trong các công ty xây dựng);
- Nắm vững chế độ kế toán, tổng hợp, phân tích báo cáo;
- Có kiến thức về hợp nhất Báo cáo Tài chính;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp;
- Có kiến thức và kỹ năng quản lý nhóm;
- Trình độ vi tính : Sử dung thành thạo phần mềm kế toán, word, exell; 
- Khả năng về giao tiếp, đọc, viết và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực công việc.
6. Chuyên viên đầu tư: 01 người
• Mô tả công việc:
- Nghiên cứu am hiểu các trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích tính khả thi của dự án, tham mưu cho HĐQT để đưa ra quyết định đầu tư dự án có hiệu quả;
- Quản lý các dự án đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả trong quá trình đầu tư theo danh mục dự án được phân giao;
- Tổ chức thẩm định, triển khai thủ tục phê duyệt Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; quyết toán dự án hoàn thành trình duyệt theo quy định;
- Lập các thủ tục, thực hiện lựa chọn nhà thầu (đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu,…) theo quy định;
- Phối hợp với các Phòng, Ban trong Công ty về các lĩnh vực, công việc được phân công: 
• Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trường Đại học Xây dựng Hà nội, Đại học Kiến trúc đại học Kinh tế quốc dân;
- Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nam giới);
- Tuổi đời: không quá 35 tuổi;
- Có ít nhất (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý dự án, Đầu tư dự án;
- Hiểu biết về thị trường đầu tư, quản lý dự án, quản lý đấu thầu;
- Hiểu biết về trình tự thực hiện dự án;
- Có kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập dự toán, dự án đầu tư, soạn thảo các văn bản giấy tờ pháp lý liên quan;
- Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn;
- Khả năng về giao tiếp, đọc, viết và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh;
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực công việc.
7. Quyền lợi được hưởng:
- Lương thưởng hấp dẫn;
- Thời gian làm việc theo luật lao động;
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
8. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân;
- Giấy khám sức khỏe;
- Ảnh 4x6: 04 ảnh.
Liên hệ: Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ – Đông Hải 2 – Hải An - tp Hải Phòng.
Liên hệ: Mr Hưng - 0913.399.563; ĐT: 02253769050 - Email: ctcpbachdang5hp@gmail.com.
9. Thời gian nộp hồ sơ:
- Từ ngày 20/5/2019 đến 20/6/2019 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, (buổi sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h).


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thư điện tử